„Po vyčlenění z nadnárodní skupiny jsme potřebovali revidovat a zjednodušit celou řadu účetních, controllingových a logistických procesů. Přechod na novou cloudovou verzi ERP od SAP byl ideální příležitostí. Proto jsme zvolili tzv. greenfield přístup, tedy migraci dat do nově nakonfigurovaného systému. Projekt se nám podařilo dokončit ve stanoveném čase, nákladech i kvalitě. K tomu přispěla řada faktorů, ať už to byla naše předchozí znalost SAP ERP prostředí nebo expertiza našich integračních partnerů. Klíčová obchodní rozhodnutí je třeba podložit podklady založenými na datech. Nový ERP systém v cloudu je k tomu nejlepším předpokladem,“ říká Petr Matoušek, Head of IT v innogy Česká republika.

Od přechodu na nový ERP systém si energetická společnost slibovala zejména vyšší spolehlivost, nižší náklady a jednoduchou správu. Neméně důležitým cílem bylo zjednodušení podnikových procesů tak, aby odpovídaly obchodním požadavkům a poskytly managementu přehled pro lepší rozhodování.

Projekt zahrnoval 400 firemních uživatelů v pěti právních entitách skupiny innogy Česká republika a propojil 15 různých stávajících systémů. Přístup „na zelené louce“ umožnil firmě se 1,7 miliony zákazníků v Česku nadefinovat si efektivní řešení bez nutnosti zohledňovat existující infrastrukturu nebo technologie.

„Úspěšné implementační projekty mají jedno společné - podporu a zapojení vrcholového managementu. V Česku si lídři energetického sektoru tuto skutečnost velice dobře uvědomují a při přechodu do cloudu motivují své týmy a pravidelně s nimi komunikují. Zaměstnanci tak lépe rozumí potřebným změnám a dokáží plně využít potenciálu, které systémy nové generace nabízí,“ říká Martin Dvořák, manažer SAP ČR pro klíčové zákazníky v oblasti utility.

Pro přechod do cloudu se rozhodla innogy jako první ze skupiny MVM. Zkušenosti z úspěšné implementace v současné době slouží jako podklady mateřskému koncernu i ostatním oddělením firmy, které o přechodu do cloudu uvažují. Implementačními partnery projektu byly FPT Czech a KCT Data.

V soutěži SAP CEE Quality Awards se innogy stala vítězem v konkurenci desítek firem z regionu střední a východní Evropy. Navazuje tak na úspěchy ČEZ ICT Services, GasNet, Dormer Pramet nebo Asahi CE & Europe z minulých ročníků.

 

O společnosti innogy Česká republika

Společnost innogy Česká republika je přední energetická společnost v České republice, kterou vlastní největší maďarská energetická skupina MVM. Společnost innogy dodává energii a inovativní služby související s energetikou 1,7 milionu zákazníků. Prvotřídní zákaznický servis zajišťují vlastní call centra a síť center zákaznického servisu. Kromě dodávek plynu a elektřiny vyrábí innogy teplo a elektřinu v teplárnách po celé zemi s roční výrobou tepla na hodnotě 900.000 GJ. Kromě hlavní činnosti se innogy zaměřuje na čistou mobilitu, fotovoltaiku a služby energetického managementu. S celostátní sítí více než 60 plnicích stanic, vlastní výrobou CNG stanic a více než 10 miliony kg prodaného CNG ročně je innogy silným lídrem na trhu. Společnost innogy si také buduje pevnou pozici na rychle rostoucím trhu solárních elektráren. Společnost zaměstnává 1 500 vysoce kvalifikovaných pracovníků a značku innogy zná více než 90 % české populace.

O společnosti SAP

Strategií společnosti SAP je pomoci každé firmě fungovat jako inteligentní podnik. Jako lídr na trhu podnikového aplikačního softwaru pomáhá SAP firmám všech velikostí a ve všech odvětvích fungovat co nejlépe: Zákazníci společnosti SAP vytvářejí 87 % celkového světového obchodu. Technologie strojového učení, internetu věcí (IoT) a pokročilé analytiky v SAP pomáhají proměnit podnikání zákazníků v inteligentní podniky. SAP pomáhá lidem a organizacím získat přehled o podnikání a podporuje spolupráci, která jim pomáhá udržet si náskok před konkurencí. SAP zjednodušuje podnikové technologie, aby mohli klienti využívat software SAP tak, jak chtějí. Komplexní sada aplikací a služeb SAP umožňuje zákazníkům z 25 odvětví po celém světě fungovat ziskově, neustále se přizpůsobovat a měnit věci k lepšímu. Díky globální síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a lídrů pomáhá SAP světu lépe fungovat a zlepšovat životy lidí. Další informace naleznete na www.sap.com.

 

# # # 

Tento dokument obsahuje výhledová prohlášení, což jsou předpovědi, projekce nebo jiná prohlášení o budoucích událostech. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních, prognózách a předpokladech, které podléhají rizikům a nejistotám, jež mohou způsobit, že se skutečné výsledky a výstupy budou podstatně lišit.  Další informace týkající se těchto rizik a nejistot lze nalézt v našich dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry (SEC), mimo jiné v části Rizikové faktory ve výroční zprávě společnosti SAP na formuláři 20-F za rok 2020.

© 2023 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

Společnost SAP a další produkty a služby SAP zde uvedené, jakož i jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace o ochranných známkách a upozornění naleznete na https://www.sap.com/copyright.

 

Pro zákazníky, kteří mají zájem dozvědět se více o produktech SAP:

Globální zákaznické centrum: +49 180 534-34-24

Pouze pro Spojené státy: 1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727)