Výsledky analýzy IPR Praha
Výsledky analýzy IPR Praha

Ubytování AirBnB se, po covidovém útlumu, rychle vrací na obrovské počty. Na Starém městě v centru města je již každý šestý byt provozován coby „hotel-penzion“.

 

Situace je alarmující. Po státu chceme, aby zajistil rovné podmínky na trhu, na kterém se utkávají různí poskytovatelé ubytovacích služeb. To se ale v současnosti neděje. Zatímco my jako provozovatelé hotelů musíme plnit přísné a nákladné regulace (poplatky městu, evidenční a přihlašovací povinnosti, platby daní, nadměrná likvidace odpadu, požární a bezpečnostní standardy, parkování hostů, hluk …), provozovatelé služeb krátkodobého ubytování nemusí. Přitom se už dlouho nejedná o případy, kdy soukromé osoby takto pronajímají svou druhou nemovitost, ale často krátkodobé ubytování poskytují velké subjekty s kapacitou v řádech desítek lůžek,“ vysvětluje Jaroslav Svoboda, majitel skupiny Czech Inn Hotels, která v loňském roce ubytovala 1,5 milionů hostů.

Výsledky analýzy IPR Praha
Výsledky analýzy IPR Praha

Jeho slova potvrzují data IPR. Přes 80 % bytových jednotek nabízejí hostitelé, kteří poskytují tuto službu hromadně a pronajímají 2 a více jednotek. Jedná se tedy o jakési hotely roztroušené po činžovních domech, které někdo prodává prostřednictvím internetové aplikace.
Mnoho takovýchto „podnikatelů“ tak nabízí třeba 10–15 bytů najednou, tedy 60 lůžek a více.

Zajímavá data vyplývající ze studie IPR Praha:

  • V březnu 2023 se v Praze nabízelo 7 930 jednotek Airbnb.
  • Většina nabízených jednotek má dlouhodobě formu pronájmu celého bytu, sektor ubytování pouze formou sdílených pokojů lze v Praze považovat za prakticky neexistující.
  • Téměř 80 % jednotek nabízejí hostitelé, kteří v Praze pronajímají 2 a více jednotek. Na jednoho hostitele připadá pronájem 2,8 jednotek.
  • Nabízené pronájmy se v Praze extrémně koncentrují do centra města. V historickém jádru tvoří nabídky přes 1/10 bytového fondu.

Zdroj dat: Airbnb v Praze: Analýza stavu a vývoje krátkodobého ubytování v soukromí 2018–2023 (IPR Praha, sekce rozvoje města)

Jak řeší Airbnb jiné státy? Kdy začne ČR?

Rakouský parlament přijal v roce 2018 nový zákon o ubytování, který se vztahuje právě na pronajímání soukromých ubytovacích prostor přes různé platformy. Tento zákon stanovuje, že pronajímatelé musí mít povolení od místní samosprávy a splňovat veškeré hygienické a bezpečnostní normy. Dále, je vyžadováno, aby pronajímatelé platili daň z ubytování a přihlásili se k místnímu systému evidence hostů. Tento systém bere ohledy také na ochranu sousedů pronajímatelů, kteří si nepřejí žít v domě fungujícím jako hotel. Proto jsou majitelé bytu či domu povinni změnit účel užívání nemovitosti na turistické účely, a musí být také řádně zkolaudovány. Zároveň je nutné mít souhlas majitelů ostatních bytových jednotek v domě. V případě denního podnájmu je třeba také dodržovat pravidla tvorby nájemného, jinak se realizuje výpovědní důvod "využití bytu jeho přenecháním třetí osobě za nepřiměřeně vysokou úplatu". Hlavní město Rakouska Vídeň je v případě ubytovacích platforem ještě mnohem přísnější. Ve Vídni existují takzvané obytné zóny, kde je Airbnb kompletně zakázané. Praze by podobné opatření také prospělo,“ komentuje situaci v Rakousku Jaroslav Svoboda.

Německo vybírá nekompromisně daně, New York AirBnB prakticky zakázal

Nové regulace v Německu přinášejí hostitelům povinnost registrovat své podnikání a získat povolení k pronájmu. Tato povinnost se vztahuje na všechny hostitele, kteří nabízejí ubytování na více než 8 dní během kalendářního roku. Registrace je nutná jak pro pronájem celé nemovitosti, tak i pro pronájem jednotlivých pokojů v nemovitosti, pokud hostitel žije ve stejné budově. Další důležitou změnou je povinnost hostitelů vystavit fakturu svým hostům a odvést daně z příjmů. Tato povinnost se vztahuje na hostitele, kteří přijímají více než 520 eur ročně za pronájem.

Ještě přísněji se postavil letos v září soukromým ubytovacím platformám New York, který prakticky pronájem bytů turistům zakázal. Od letošního září se totiž všichni hostitelé krátkodobých pronájmů v New Yorku musí registrovat u města a nárok na takovou registraci mají pouze ti, kdo na místě, které chtějí pronajmout turistům, prokazatelně žijí. Zároveň musejí být přítomni v momentě, kdy se u nich někdo ubytuje, a limit na počet hostů je stanoven na pouhé dvě osoby.