Řádná valná hromada Schaeffler AG odsouhlasila 25. 4. 2024 sloučení společnosti Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft se společností Schaeffler. Valná hromada schválila rovněž všechna ostatní usnesení navržená vedením společnosti. Virtuální akce se zúčastnilo až 626 účastníků.

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva Schaeffler AG: „Získáním souhlasu valných hromad společností Schaeffler a Vitesco jsme dosáhli další důležitý předpoklad pro dokončení sloučení obou společností. Začínáme novou kapitolu ve vývoji skupiny Schaeffler. Společně se společností Vitesco vytvoříme popřední Motion Technology Company.“

Úspěšnou valnou hromadou společnost Schaeffler s úspěchem dokončila druhý krok celkové třífázové transakce. Dokončení sloučení se nadále očekává ve čtvrtém kvartálu 2024.

Plánované přípravy na integraci
Přípravy na integraci společnosti Vitesco do společnosti Schaeffler běží na plné obrátky a postupují podle plánu. Předseda představenstva Klaus Rosenfeld ve svém projevu informoval akcionáře, že se 14. března letošního roku stanovením plánované budoucí organizační struktury na první úrovni pod představenstvem podařilo dosáhnout důležitý milník. Další fáze přípravy na integraci se zaměří na druhou úroveň managmentu, vypracování strategie a struktur pro divize a funkce, jakož i společný obchodní plán. Tyto kroky mají rozhodující význam pro optimální přípravu společnosti Schaeffler na rok 2025, který má být prvním plně integrovaným finančním rokem nově vytvořené skupiny.

Dividenda 45 eurocentů za prioritní akcii
Při pohledu na obchodní vývoj v loňském roce se společnosti Schaeffler opět podařilo růst, a to i navzdory náročnému prostředí, informoval Klaus Rosenfeld na valné hromadě. Divize Automotive Technologies zaznamenala v roce 2023

v oblasti elektromobility příjem objednávek v hodnotě víc než pět miliard eur. Důležitým faktorem pozitivního vývoje tržeb a zisku divize Automotive Aftermarket byla zvyšující se potřeba oprav na celém světě v důsledku rostoucího a stárnoucího vozového parku. Navzdory složitým trhovým a konkurenčním podmínkám v roce 2023 pozoruhodné výsledky ve vybraných oblastech krom toho dosáhla divize Industrial.

Valná hromada odsouhlasila na tomto základě představenstvem a dozornou radou navrhovanou dividendu ve výšce 45 eurocentů za prioritní akcii. Výplatný poměr dividend je tedy 47,3 % ve vztahu ke konsolidovanému zisku připadajícímu na akcionáře před speciálními položkami. Po dohodě s dozornou radou se představenstvo rozhodlo zvýšit koridor pro roční výplatu dividend z předchozích 30 až 50 % na 40 až 60 %, čímž by se akcionáři mohli v budoucnu ještě více podílet na zisku společnosti.

Pro aktuální finanční rok 2024 Klaus Rosenfeld odkázal na prognózu na rok 2024, která byla zveřejněná spolu s výroční zprávou a která ve čtvrtém kvartálu zohledňuje plánované sloučení.

Georg F. W. Schaeffler, rodinný akcionář a předseda dozorné rady Schaeffler AG řekl: „Rozhodnutí o sloučení společnosti Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft se společností Schaeffler AG přijatá na dnešní valné hromadě znamenají milník v historii naší společnosti. Schaeffler je a také v budoucnu zůstává rodinným podnikem, který formuje budoucnost udržitelně, inovativně a s průkopnickým duchem v zájmu všech zainteresovaných stran.“

Georg F. W. Schaeffler, rodinný akcionář a předseda dozorné rady
Georg F. W. Schaeffler, rodinný akcionář a předseda dozorné rady, Foto: Schaeffler (Daniel Karmann)
Klaus Rosenfeld, předseda představenstva
Klaus Rosenfeld, předseda představenstva, Foto: Schaeffler (Daniel Karmann)