Prodávajícím je nemovitostní fond pro kvalifikované investory ZDR Investments SICAV a.s. Kupujícím je skupina RT TORAX, významný hráč v oblasti kancelářských prostor v severomoravské metropoli a vlastník dalšího administrativního komplexu Nová Karolina.

S pronajímatelnou plochou téměř 12 tis. m² a 139 parkovacími místy patří NORDICA OFFICE k nejvýznamnějším administrativním komplexům v Ostravě. NORDICA OFFICE, finalista soutěže Stavba roku 2009, získala jako první administrativní centrum v ČR certifikaci GREEN BUILDING od evropské komise za úsporu energie o 30 % vyšší, než stanovují české normy.

 „Skupina ZDR Investments se rozhodla opustit segment kancelářských prostor a plně věnovat svému hlavnímu businessu, což jsou regionální retail parky a prodejny potravin. Jsme velmi rádi, že budovu NORDICA prodáváme do rukou skupiny RT Torax, která svým know-how a zkušenostmi Ostravského realitního trhu přispěje k dalšímu rozvoji této nemovitosti. Tato nemovitost nám v počátku budování našeho prvního nemovitostního fondu pomohla získat relevantní velikost a po celou dobu vlastnictví přispěla k významnému zhodnocení investovaných prostředků. Realizace transakce v této velikosti v současné době také potvrzuje konzervativní a správné ocenění portfolia našich nemovitostních fondů“, komentuje prodej partner skupiny ZDR Investments Roman Latuske.

Získané prostředky plánuje skupina ZDR Investments investovat do dalšího rozšíření svého evropského portfolia prodejen potravin a regionálních retail parků.

O skupině ZDR Investments

Ryze česká skupina nemovitostních fondů ZDR Investments investuje finanční prostředky svých zakladatelů a dalších investorů získaných z úpisů investičních akcií zejména do retailových nemovitostí diskontního typu. Nemovitostní fondy ZDR Investments disponují licencemi České národní banky. Nemovitosti nabývané fondy ZDR Investments jsou situovány na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Chorvatska a jsou téměř plně obsazeny nájemci. K více než 220 nájemcům z řad renomovaných nadnárodních, ale i českých řetězců, patří německé skupiny ALDI, REWE a Tengelmann, rakouský SPAR, nizozemské skupiny Ahold a Action, britské TESCO, dánský JYSK nebo australský Harvey Norman. Portfolio skupiny nemovitostních fondů ZDR Investments obsahuje 63 nemovitostí s celkovou pronajímatelnou plochou 301 tis. m² v hodnotě téměř 13 mld. Kč.

Roční výnos fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhl k 31. 10. 2023 v růstové CZK třídě 9,22 %. Retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s. dosáhl ke stejnému datu ročního zhodnocení 7,48 %. Nejmladší fond skupiny ZDR Industrial SICAV a.s. doručil v růstové CZK třídě za prvních 11 měsíců od založení (k 31. 10. 2023) výnos 10,16 %.