„Robotické operace jsou pro pacienty šetrnější, s malými pooperačními komplikacemi a výrazně zkracují délku hospitalizace po operaci. Druhý robotický systém, který jsme se rozhodli pořídit v souladu s požadavky dalších oborů, umožní rozvoj robotického operování v oblasti hrudní chirurgie
a otorinolaryngologie“
, uvedl ředitel FN HK, MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

Tisková konference

Specialisté Fakultní nemocnice Hradec Králové provádí robotické operace od ledna 2016, postupně nemocnice systém začala využívat na urologické, chirurgické, gynekologické a kardiochirurgické operace. Celkem nemocnice provedla přes 2300 robotických operací. Jen v loňském roce se ve FN HK provedlo 438 těchto výkonů. Jedním z nejčastěji prováděných zákroků za pomoci robotického systému je operace prostaty, po které jsou pacienti hospitalizováni většinou tři dny, přitom při klasické operaci to bylo kolem sedmi dnů.

„Robotický systém budou nově využívat pro operace pacientů také kolegové z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a specialisté na hrudní chirurgii Kardiochirurgické kliniky FN HK. První standardní robotická operace pacienta na světě byla provedena v roce 2000. Za 23 let se jasně prokázaly výhody pro pacienty, operatéry a při správném vedení robotického centra i pro nemocnici. Je povzbudivé, že Česká republika sleduje podobný trend.“, uvedl přednosta Urologické kliniky FN HK
a vedoucí Robotického centra FN HK, prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Robotický operační systém da Vinci Xi je víceramenný systém, který simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzole a pohybuje pracovními rameny robota, která miniaturními vpichy provádějí v těle pacienta operační výkon. Pořízení druhého systému umožní další rozvoj této tolik požadované operační léčby. Jde o správný trend ve zdravotnictví, kdy se budují velká operační centra. Ta provádějí robotické operace ve velkých počtech, a to je spojeno se získáváním mnoha dalších zkušeností. S tím jde ruku v ruce další zvyšování kvality operační léčby.