Na dodávkách vody a dalších základních potřeb se podílí i humanitární organizace ADRA ČR, která v první fázi poskytla finanční pomoc ve výši 50 000 USD. Kromě akutní humanitární pomoci se ADRA dále zapojí do edukace a poskytne informační materiály, jak se chovat po opadnutí vody. Nabídneme informační podporu v tématech jako je minimalizace šíření infekčních onemocnění, jak se chovat v kontaminovaném prostředí apod.

„V Chersonské oblasti máme tým naší partnerské organizace ADRA Ukrajina, který tam působí dlouhodobě. Ten nyní monitoruje rozsah škod a potřeby a koordinuje činnost s místními úřady na pravém břehu řeky Dněpr. Hned v prvních hodinách po katastrofě byl vyslán kamion s pomocí, další kamiony jsou na cestě, a to hlavně s pitnou vodou, které je největší akutní nedostatek,” přibližuje situaci na místě Andrej Arvensis, projektový a finanční manažer zahraničních projektů ADRA.

Z dalších potřeb, které ADRA identifikovala a bude dodávat v nadcházejících dnech, se jedná zejména o dezinfekční prostředky, záložní zdroje elektrické energie, trvanlivé potraviny, stany, powerbanky či věci potřebné k vypořádání se s následky povodně – vysoušeče a čerpadla, dezinfekční prostředky, čističky vody atd.

ADRA ČR dále poskytne své zkušenosti získané při opakovaných povodních v Česku a na Balkáně v letech 2014 – 2016. V tuto chvíli se pracuje na překladu letáků a manuálu, které obsahují praktické rady pro lidi v zasažených oblastech o tom, jak postupovat, když opadne voda (například jak vyčistit studnu, co a jak dezinfikovat, jak naložit s poškozenými omítkami, nábytkem atd.). Obdobnou informační podporu a edukaci jsme zajistili nyní i v Chorvatsku po letošních květnových povodních.

Jak mohou lidé pomoci:

Nejefektivnější formou pomoci je finanční dar na sbírku SOS ADRA: Pomoc Ukrajině, případně přes webové stránky www.adra.cz

Kontakt pro média:

Renáta Benešová Chlebková, zástupkyně vedoucí oddělení PR a fundraisingu, renata.chlebkova@adra.cz, +420 731 514 581

Andrej Arvensis, projektový a finanční manažer, andrej.arvensis@adra.cz, +420 702 218 119

O organizaci ADRA:

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu rozvojovému vzdělávání. To vše díky pomoci našich laskavých dárců a dárkyň. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 1992. Více o nás zjistíte na www.adra.cz.