Asseco Solutions již více než 30 let zřizuje a organizuje silnou partnerskou síť, která funguje pod heslem: „Nahraďme konkurenci spoluprací“. Součástmi sítě jsou nejrůznější softwarové společnosti, které se svými produkty a službami navzájem ideálně doplňují, aby tak mohly zákazníkům poskytovat nejširší pokrytí ve všech oblastech podnikání, napříč všemi velikostmi firem. Partnerská síť systému HELIOS se angažuje nejen v prodeji nových licencí softwaru, ale též v rámci migrací na systémy dalších generací.

„Skutečnost, že se společnost STAPRO stala partnerem systému HELIOS, znamená pro Asseco Solutions především možnost plně uspokojovat potřeby firem z oblasti zdravotnictví,“ říká Jan Škarban, vedoucí nepřímého obchodu HELIOS a dodává: „Ačkoli naši klienti z této oblasti byli vždy spokojeni, budou mít nyní příležitost využívat integrace partnerských softwarů a služeb doslova „pod jednou střechou“. Věřím, že stejně, ale z opačného pohledu, bude spojení našich firem prospěšné i pro zákazníky STAPRO a pochopitelně též pro zákazníky zcela nové.“

„Naše společnost již více než tři desetiletí vytváří software pro všechny oblasti ve zdravotnictví,“ doplňuje jej Ing. Leoš Raibr, CEO ze společnosti STAPRO. „Za pomoci našich řešení cílíme k prohlubování elektronizace českého zdravotnictví, k zajištění vyššího bezpečí pacientů, k efektivní práci zdravotnickému personálu a v neposlední řadě k poskytování relevantnějších informací z produkčních systémů potřebných pro řízení zdravotnických zařízení. Efektivně kontrolovat vykazování a udržovat efektivní smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami umožňují naše expertní konzultační služby. Od spojení se společností Asseco Solutions si slibujeme téměř dokonalou komplexnost produktů a služeb.“

Společnost STAPRO 

Je předním dodavatelem softwaru a služeb pro nemocnice a další poskytovatele ve všech oblastech zdravotní péče. Mezi její produkty patří lékařské softwary (klinické informační systémy, laboratorní systémy), ale i nelékařské (manažerské informační systémy, stravovací systémy, logistika skladů a mnohé další). STAPRO dodává komplexní řešení založené na vlastních produktech doplněných všemi souvisejícími službami včetně dlouhodobé podpory a outsourcingu zdravotnických informačních systémů.

Firma byla založena v roce 1990 a od té doby učinila mnoho významných kroků, které posilují její pozici na trhu, význam a stabilitu. V současné době má více než 280 zaměstnanců a své produkty a služby poskytuje většině zdravotnických zařízení v České a Slovenské republice i na zahraničních trzích.

Bližší informace naleznete na www.stapro.cz

Asseco Solutions 

Společnost Asseco Solutions, a.s. je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu a v roce 2020 oslavila 30 let od svého vzniku. Softwarová řešení z její produkce jsou distribuována i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po produkty pokrývající specializované potřeby firem, jako je například televizní produkce. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských řešení. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též aplikace pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení“. Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2015 a je členem nadnárodní skupiny Asseco Group.  Obrat Asseco Solutions, a.s. za poslední fiskální rok 2022 činil 723 mil. Kč a pracovalo v ní 405 osob. 

Poslání společnosti Asseco Solutions 

Vnášíme dlouhodobě klid do firem a inspirujeme je k rozvoji. Společně s našimi partnery proměňujeme práci v zábavu skrze mraky aplikací po celé Evropě.

Bližší informace naleznete na www.AssecoSolutions.com www.helios.eu

Skupina Asseco  

Skupina Asseco byla založena v roce 2004, dnes má zastoupení v 60 zemích světa a je šestou největší softwarovou společností v Evropě. Prostřednictvím akvizic, kterých již uskutečnila více než stovku, neustále roste. Asseco Group zaměstnává téměř 32 000 lidí a v roce 2021 dosáhla celosvětově obratu téměř 3,2 miliardy EUR.

Asseco Group je přítomna všude, kde technologie a byznys ovlivňují každodenní život. Je federací společností, které operují po celém světě.

Bližší informace naleznete na www.Asseco.com