Zvýznamňování základních elementů malby a jejich primárních funkcí mu otevírá nové možnosti konstruování obrazu, v němž se začínají hroutit ustálené kategorie – obraz najednou získává vlastnosti objektu, a někdy dokonce i architektury nebo kresby, aniž by ovšem ztrácel charakter obrazu. 

Tisková zpráva

Pro výstavu v Etcetera Gallery se stal určující problém linie v obraze. Malý radikálně zúžil plochu obrazu do formátu linie, aby mohl sledovat, co se stane, když samotný obraz, jehož elementárním základem je plocha, pojmeme jako linii, a naopak, v jakém okamžiku se z linie stává plocha. Monochromatické obrazy-linie z vrstveného plátna a těžkého železného rámu získávají nejen prostorový charakter, ale svým povrchem a roztřepenými okraji připomínají také monumentalizovanou kresbu. Tematizací linie ve vztahu k ploše se Břetislav Malý zařadil po bok umělců, jako byli Johannes Itten, Paul Klee nebo Vasilij Kandinskij, jehož poetická metafora dala název celé výstavě.

Tisková zpráva

Břetislav Malý vystudoval malířství na brněnské FaVU VUT (2006–2012), kde v současnosti vyučuje. Absolvoval stáže v Kremsu, Poznani a Bratislavě. Jeho tvorba je zastoupena např. v Museu Kampa, v Muzeu umění v Olomouci, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem i v mnoha soukromých sbírkách v ČR a zahraničí. 

Martina Mrázová