Pro mnoho investorů může být při současné ekonomické situaci a při vysokých úrocích u hypoték investice do vlastní nemovitosti obtížná. Zároveň uchovávání úspor v bance při vysoké inflaci investorům tyto úspory znehodnocuje. Jak tedy investovat relativně menší investice do nemovitostí a zhodnotit je?

Tato otázka přivedla čtyři úspěšné a renomované dlouholeté partnery v podnikání – developery a podnikatele – k založení fondu, který přichází s investičními příležitostmi do nemovitostí, a přináší tak možnost investovat i kvalifikovaným investorům z řad veřejnosti. Fond INVESTONE umožňuje svým prostřednictvím investovat do nemovitostí s minimálním vkladem jeden milion korun a cílí na minimální zhodnocení vkladu 10% ročně.

INVESTONE se zaměřuje převážně na investice do nemovitostních společností převážně v Česku a cílí na nadstandardní zhodnocování vložených prostředků. V horizontu pěti let tak může investor dosáhnout až 60% zhodnocení podílu, který do Investone SICAV a.s. vložil (výnos není zaručen).

Fond investuje do rezidenčních i komerčních nemovitostních projektů, čímž s ohledem na diverzifikaci snižuje rizika.

Současná celosvětová situace obecně trhu s realitami nenahrává.  Zájemci o koupi nemovitostí vyčkávají v naději, že ceny klesnou. Jenže odložení výstavby, či pozastavení projektů bude znamenat omezení nabídky, která však způsobí opět jen růst cen.

“Je tedy nasnadě, že nové developerské projekty se na trhu jen tak neobjeví a právě sem teď napneme my své síly. Budeme se soustředit na investování do rozpracovaných projektů ve fázi územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Takové projekty jsme pak schopni ufinancovat a navíc ještě do nich zakomponovat své vlastní myšlenky a poznatky,“ vysvětluje Karel Slavíček.

Spoluzakladatelé fondu INVESTONE – Ondřej Hartl, Martin Král, Karel Slavíček a Jiří Stopka jsou garancí renomé fondu a to nejen díky svým znalostem z realitního byznysu, ale i faktem, že v INVESTONE jsou osobně angažováni.

„Sami vkládáme do INVESTONE již existující, rozpracované projekty, svoje hotové peníze a investorům otevíráme možnost připojit své investice k našim vlastním. Naše vklady se přitom budou zhodnocovat vždy až poté, co INVESTONE dosáhne alespoň 5% výnosovosti ročně. Zatímco vklady investorů se zhodnocují od samého začátku“ říká Karel Slavíček.

ONDŘEJ HARTL - spoluzakladatel fondu

Stojí za ním rozsáhlé zkušenosti s realitním developmentem. Ve svých firmách, například Zender Property, se věnuje akvizici a správě výnosových rezidenčních i komerčních nemovitostí. Současně se zabývá developmentem pozemků pro rezidenční výstavbu. Je také aktivním, úspěšným investorem v dalších oborech podnikání.

MARTIN KRÁL – spoluzakladatel fondu

Vystudoval finanční podnikání a ekonomii. V nemovitostech a službách souvisejících s nemovitostmi podniká téměř dvě desítky let. V projektech vystupuje jako investor a developer zodpovědný za ekonomickou a finanční stránku projektů.

KAREL SLAVÍČEK – spoluzakladatel fondu

Věnuje se obchodům na realitním trhu posledních pětadvacet let. Jeho expertní doménou je pozemkový development a rezidenční výstavba. Jeho společnost EDIFICE construction & consulting se specializuje na vedení realitních projektů, dceřiné firmy EDIFICE Group jsou podepsány pod mnoha úspěšnými developerskými projekty.

JIŘÍ STOPKA – spoluzakladatel fondu

Původně vystudovaný strojař, ale většina jeho profesní dráhy byla předurčena tím, co jej vždycky přitahovalo nejvíc - interiérovým designem. Od roku 1990 majitel úspěšné rodinné firmy STOPKA, která navrhuje kompletní privátní interiéry nejvyšší kvality po celém světě – od Prahy, přes Zurich, Londýn až na Maledivy a do Karibiku.

Tiskový servis: The Key PR&Communication, Jana Maříková, tel.: 602265076, info@theky.cz

TYP FONDU

Fond kvalifikovaných investorů, který má právní formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). Klient má možnost koupit investiční akcie, což jsou kusové akcie bez jmenovité hodnoty, které představují stejné podíly na fondovém kapitálu Podfondu připadajícím na daný druh investičních akcií. Tyto akcie se chovají jako jiné cenné papíry, včetně tříletého časového testu pro osvobození od daně z příjmů. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo. Fond je zapsán v seznamu vedeném ČNB a podléhá každoročnímu auditu ze strany společnosti PKF APOGEO Audit, s.r.o..

Právní poznámka:

*Výše uvedený fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s.

Investiční společnost jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu upozorňuje, že návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu (podfondu) ani odhadovaná výkonnost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz.

Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Investice do fondu (podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu), která mohou ovlivnit výkonnost fondu i podfondu a tím hodnotu investice.

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje. Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist