Sokolovská uhelná patří k našim nejvěrnějším zákazníkům. Využívá téměř kompletní šíři možností, kterou platforma Lancelot nabízí pro velkoobchodní, maloobchodní i prediktivní oblasti obchodu s energiemi. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí. Environmentální udržitelnost je hodnotou, kterou se Sokolovskou uhelnou sdílíme,“ říká Miroslav Hašek, ředitel produkčního streamu ve společnosti Unicorn Systems.

Podobně jako celý energetický trh, také Sokolovská uhelná prošla v posledních letech proměnou. Výrazně se zvýšil počet odběrných míst a s tím i počet koncových uživatelů elektřiny nebo tepla. To přineslo potřebu efektivní správy vztahů se zákazníky, včetně např. vyúčtování a fakturace dodávek energií.

Posledním z úspěšných projektů je využití platformy Lancelot EDM pro podporu obchodování s podpůrnými službami v souvislosti s legislativními změnami pro rok 2022.

Podpůrné služby jsou nutným předpokladem pro zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie v české přenosové soustavě tím, že zajišťují udržení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou, tedy zajištění chybějícího výkonu při převaze spotřeby nad výrobou nebo snížení výroby či zajištění spotřeby, jedná‑li se o jev opačný.

Sokolovská uhelná jako výrobce elektrické energie na svých elektrárenských blocích smluvně rezervuje dohodnutý regulační výkon a v případě potřeby jej dodá do rozvodné sítě.

Celý projekt proběhl hladce bez závažných problémů tak, jako v předchozích projektech s Unicornem. Do naší společnosti produktová řešení Lancelot přinesla zefektivnění procesů souvisejících s obchodováním na energetických trzích jak z pohledu velkoobchodního trhu, tak i z pohledu fakturace našim koncovým zákazníkům, díky čemuž se nám daří naplňovat námi stanovenou strategii společnosti. Věřím, že v obdobném duchu bude spolupráce pokračovat i nadále.“ říká David Najvar, místopředseda představenstva, ve společnosti Sokolovská uhelná.

Další systémy z rodiny Lancelot, které Sokolovská uhelná využívá jsou:

  • Lancelot EDM (Energy Data Management) – nástroj pro sběr a správu rozsáhlých dat v časových řadách s řadou konfigurovatelných výpočetních funkcí.
  • Lancelot ETRM (Energy Trading and Risk Management) – řešení pro obchodníky s elektřinou, plynem a dalšími energetickými komoditami.
  • Lancelot CIS (Customer Information System) – řešení pro správu zákaznického portfolia, naměřených hodnot spotřeby, vyúčtování a fakturaci dodávek elektřiny a plynu.
  • Lancelot FMS (Forecast Management System) – nástroje pro výpočet predikcí v časových řadách, modely vlivu počasí a kalendáře na výrobu a spotřebu elektřiny i plynu a modely různých typů obnovitelných zdrojů.

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující největší informační systémy a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zaměřujeme se na řešení, která poskytují vysokou přidanou hodnotu a zároveň přinášejí konkurenční obchodní výhodu zákazníkům. Svým klientům sloužíme již od roku 1990 a v průběhu let jsme vyvinuli řadu špičkových rozsáhlých řešení pro potřeby IT významných společností v mnoha klíčových odvětvích ekonomiky. Kromě toho poskytujeme internetovou službu Plus4U, v jejímž rámci nabízíme rozsáhlé portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

O Sokolovské uhelné

Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Svou činností navazuje na bohatou historickou tradici dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními výrobky společnosti je elektrická energie, teplo a energetické uhlí. Sokolovská uhelná hraje také významnou roli v oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou. Od svého založení firma významně investuje do modernizace svých technologických celků. Její těžební i zpracovatelská část tak patří ke špičce jak z hlediska technického, tak v oblasti minimalizace ekologických vlivů.