„ADRA je jednou z mála mezinárodních humanitárních organizací, které i přes přetrvávající občanskou válku působí přímo v Sýrii. Své regionální kanceláře má ADRA v Damašku, ale i přímo v regionech zasažených zemětřesením (Latákie, Aleppo, Hamá). Naši tamější kolegové tak byli na místě bezprostředně po katastrofě a my jsme s nimi v úzkém kontaktu,“ říká vedoucí zahraničních projektů ADRA, Zbyněk Wojkowski.

ADRA v první fázi pomůže s distribucí humanitární pomoci pro lidi, kteří při zemětřesení přišli o své domovy. Bude se jednat o potraviny a vodu, teplé přikrývky, spacáky, zimní oblečení a také základní hygienické potřeby. Jedná se o pomoc, které je momentálně nejvíce potřeba, aby lidé měli zajištěné základní podmínky pro život v provizorním ubytování.

Tisková zpráva

Pomoc koordinují kolegové z ADRA Sýrie přímo na místě, reagují na aktuální potřeby a podávají informace o situaci.

V prvních hodinách po vypsání veřejné sbírky poslali dárci a dárkyně humanitární organizaci ADRA na účet a přes darovací portál Darujme na pomoc lidem zasaženým zemětřesením dary v řádu desítek tisíc korun.

Veřejná sbírka 

Portál Darujme.cz – www.darujme.cz/ADRAzemetreseni  číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 389 

 O organizaci ADRA

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu rozvojovému vzdělávání. To vše díky pomoci našich laskavých dárců a dárkyň. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 1992. Více o nás zjistíte na www.adra.cz

Tisková zpráva