V nedělní aukci European Arts v Obecním domě padaly aukční rekordy.  Nejvýraznější z nich zaznamenal obraz talentovaného mařákovce Otakara Lebedy / Malý dubovec, který se vydražil za 4, 5 milionu korun včetně aukční provize. Nový aukční rekord stanovil také obraz Vincence Beneše / Podobizna malíře Proškovce a z mladé generace zaujal rekordním prodejem ve své kategorii umělec Epos 257 s dílem 3080 transakcí.

Jakub Schikaneder / Tiché moře - vydraženo za 7 812 000 Kč

Olej na plátně, 93,5 x 129 cm, signováno vpravo dole Schikaneder.
Posoudili a pravost potvrdili PhDr. Mgr. Michael Zachař, prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. a prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

Dražba tohoto až mystického obrazu skončila na částce 7 812 000 Kč. Dílo Tiché moře je možné považovat za jedno z nejšťastnějších vykročení malby počátku 20. století směrem k novým koncepcím malby, které spojily minimalizovanou skladbu díla s tématem světla rozptýleného v ploše obrazu. Tento přístup k malbě později rozvinul jeden z nejvýznamnějších amerických malířů Mark Rothko.

Otakar Lebeda / Malý dubovec  - vydraženo za 4 464 000 Kč

Obraz Otakara Lebedy, Malý dubovec, který byl titulním dílem výstavy Má vlast v Jízdárně Pražského hradu, získal po napínavém souboji sběratel, který byl ochoten za obraz zaplatit přesně 4 464 000 korun včetně aukční provize. Otakar Lebeda tak potvrdil pozici druhého nejcennějšího mařákovce po Antonínu Slavíčkovi a zároveň se jedná o suverénní Lebedův aukční rekord, který byl překonán o více než 2 milionu korun.

Epos 257 / 3080 transakcí – vydraženo 1 364 000 Kč

Ojedinělou položku aukce European Arts bylo konceptuální dílo 3080 transakcí od jednoho z nejzajímavějších představitelů mladé generace Epose 257.  Po souboji dražitelů na sále i na telefonu získal položku sběratel, který byl ochoten zaplatit částku 1 364 000 Kč a stanovil tak nový aukční rekord v této kategorii.

Vincenc Beneš / Podobizna malíře Proškovce – vydraženo za 2 046 000 kč

Unikátní plátno Vincence Beneše, jehož motivem je podobizna malíře Josefa Proškovce z velmi ceněného raného období získal v nedělní aukci v Obecním domě sběratel na telefonu za 2 046 000 Kč. Jedná se o nový aukční rekord autora.

Atraktivitu tohoto obrazu zvyšuje fakt, že vznikl v době, kdy Beneš tvořil ve společném ateliéru s Bohumilem Kubištou na pražských Vinohradech, v Nerudově ulici č.p. 36, dnešní Polské u Riegrových sadů. Ve společném ateliéru pracovali oba umělci od března 1908 do konce roku a vznikla tu řada prací, v nichž oba řešili otázky týkající se výtvarné formy. Uvedený Benešův portrét je dokladem zásadní proměny jeho výrazového slovníku směrem k nekonvenční modernistické malbě, syntetizující především vlivy van Gogha a Cézanna, s jejichž podněty se krátce předtím seznámil na své studijní cestě po Německu, kterou završil několikaměsíčním pobytem v Paříži.

  • Aukční katalog v elektronické podobě s možností online limitování naleznete ZDE
  • Aukční katalog ve formátu PDF ke stažení naleznete ZDE
  • Aukční katalog na ISSUE.COM k prolistování naleznete ZDE