Jak funguje Průmysl 4.0 v Rakousku, tedy v zemi velikostí i počtem obyvatel srovnatelnou s Českou republikou, jakým způsobem hodnotí připravenost firem na Průmysl 4.0 v Německu, jaké jsou zkušenosti německých a japonských firem v Česku, jaká je česká zkušenost.

V odpoledních hodinách na konferenci navazuje Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT, kam jsou všichni účastníci konference srdečně zváni a kde si mohou prohlédnout experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny.

Digital Touchpoints of Industry 4.0 in Austria, Czech Republic and Germany
Redroom, CIIRC

Kdy: 30. 5. 9:00 – 13:00

Kde: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Dress Code: Business Casual
Jazyk konference: angličtina & čeština (nebude tlumočena)

Program

9:00 - 9:30 - Registrace

9:30 - 9:40 - zahájení konference 

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel CIIRC ČVUT, Česká republika

9:40 -10:20 - Industry 4.0 in Austria

DI Roland Sommer, MBA,  Platform Industry 4.0, Rakousko

10:20 - 11:00

Christian Blobner, Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF, Německo

11:00 - 11:15 - kávová přestávka

11.15 - 11:35 - Průmysl 4.0 v České republice

Ing. Roman Holý, Ph.D., vedoucí Národního centra Průmyslu 4.0, Česká republika

11:35 - 11:55 - e-F@ctory – Solution for a Smart Factory

Ing. Petr Brynda, Business Development Manager, Mitsubishi Electric Europe B. V.

11:55 - 12:15 - Praktické ukázky Industry 4.0: virtuální kopie, cloud, digitalizace údržby

Ing. Zdeněk Haumer, Festo, Česká republika

12:15 - 12:30 - diskuse

12:30 - 13:15  oběd

přesun na Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0

Vstup na konferenci na základě potvrzené registrace. Registrační poplatek 1000 Kč a DPH 21 %.