Z článku Přehled potravinářské výroby v roce 2018: dobré vyhlídky, který vyšel koncem roku 2017 v americkém časopise Food Processing, vyplývá, že bezpečnost potravin je na prvním místě jak co do celkové důležitosti, tak i co do počtu odborníků v potravinářství, kteří ji na první místo řadí. Robert Glass, globální marketingový manažer potravinářského programu ABB, vysvětluje, jak chytré technologie pomáhají výrobcům s rezervou plnit bezpečnostní normy.

V uplynulých letech došlo muselo být mnoho potravinářských výrobků staženo z trhu. Podle zprávy o globální bezpečnosti potravin Swiss Re jenom ve Spojených státech počet stažení z trhu vzrostl za uplynulých deset let o 250 %. Neobjevují se žádné známky, že by tento trend polevoval: v roce 2016 americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) nařídil stažení z trhu celkem u 764 výrobků – což je oproti předchozímu roku nárůst o 22 %.

Ztráta za stažení závadného výrobku přišla firmu i navíce než 100 milionů dolarů

Stažení potravinářského výrobku z trhu může vést k závažným finančním ztrátám a poškození dobrého jména výrobce. V 52 % případů stálo americké společnosti stažení výrobku více než 10 milionů USD, a byly zaznamenány i ztráty převyšující 100 milionů USD.

Uvedený problém se rozhodně neomezuje na Spojené státy. V Evropě bylo v rámci Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v 2016 vydáno celkem 847 varování. Varování v tomto případě znamená, že se na trhu objevila potravina přestavující závažné riziko a že se vyžaduje bezodkladné opatření, jako například stažení z trhu.

Nejčastější příčiny? Bakterie rodu Listeria a Salmonella nebo Escherichia coli.

Z těchto statistik jasně vyplývá, že ačkoli bezpečnost potravin je nejvyšší prioritou, stále se na trh dostává značné množství závadných výrobků. Většina z těchto závadných výrobků je kontaminována patogenními organismy, obvykle bakteriemi rodu Listeria a Salmonella nebo bakteriemi Escherichia coli.

Odpovědní pracovníci v potravinářství musí zjistit zdroje kontaminace a přijmout příslušná opatření. To se nyní provádí snadněji díky stále intenzivnějšímu využití inteligentních technologií v potravinářských závodech, zejména díky využití inteligentních výrobních informačních systémů (MES). Ty umožňují připojit se k zařízení pro měření kvality a analýzu potravin, například k systému automatického odběru vzorků, a zajišťují okamžitý přenos dat. Tím dovolují snáze sledovat pohyb složek potravin v dodavatelském řetězci.

Patogeny jako například Escherichia coli kontaminují potravinářské suroviny v důsledku styku s fekáliemi zvířat, které tyto bakterie obsahují. Při nasazení výše zmíněného systému MES, který průběžně poskytuje přesné informace o původu a výsledky analýzy surovin, obdrží vedoucí výroby včasné varování. Navíc může snadno identifikovat šarži, která je bakteriemi kontaminována, a může vysledovat původ kontaminace zpět-ně v celém řetězci. Příslušné informace se přenášejí do externích systémů a umožňují pohotově informovat zodpovědné zaměstnance výrobního závodu.

Řešením speciální potravinářští roboti

Vedoucí výroby mohou veškerá data vzájemně srovnávat, a díky tomu zjistit, zda příčina kontaminace tkví ve zdroji surovin nebo v kontaminovaném zařízení. Ačkoli stále více výrobních závodů využívá k zajištění maximální hygieny a obraně proti kontaminaci antimikrobilální potravinářské roboty, v některých výrobních závodech jsou stále v provozu zařízení, na kterém může dojít k bakteriální kontaminaci. Přesné informace jsou důležitým krokem k náležitému řešení problému.

Inteligentní technologie umožňuje managementu podniku zajišťovat výše uvedené procesy rychleji a přesněji. Tím se významně eliminuje riziko a předchází se vysokým nákladům na stažení výrobku z trhu. Zároveň je zajištěn soulad s příslušnými předpisy, průmyslovými normami a osvědčenými postupy.

Bezpečnost potravin pravděpodobně zůstane nejvyšší prioritou potravinářské výroby na celém světě. Díky nástupu inteligentních technologií a systémů v potravinářských závodech mohou podniky zaručit dodržování bezpečnostních norem snadněji a racionálněji.