Seminář Financování průmyslu 4.0. pro pražské a středočeské firmy organizuje Národní centrum průmyslu 4.0. 13. března od 13.30 v CIIRCu, v Dejvicích (10. patro Penthouse (vchod A), Jugoslávských partyzánů 1580/3 postupně vystoupí prof. Ing prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., ředitel CIIRC, Ing. Jan Dobrovský, ředitel odboru projektového řízení hl. m. Prahy, Ing.Rut Bízková, ředitelka SIC, Ing. Roman Holý, Ph.D., vedoucí NCP 4.0, ing.Miloš Křepelka, vedoucí oddělení vzdělávání, Hospodářská komora. Seminář je určený především pro majitele, ředitele a finanční ředitele malých a středně velkých firem. V rámci semináře se setkáte s významnými českými odborníky na problematiku Průmyslu 4.0 a jeho financování a budete mít možnost s nimi probrat konkrétní záležitosti týkající se Vaší společnosti. Součástí semináře je také občerstvení a závěrečný networking.