Příprava stavby začala již v minulém roce. Nejen proto byla 13. 10. 2022 vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na dodavatele stavby Letů u Písku. Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Lhůta pro podání nabídek uplynula 9. 12. 2022. K tomuto dni byly prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen NEN) zaslány 3 nabídky.

Od té doby hodnotící komise posuzuje předložené nabídky z formálního i obsahového hlediska. Oznámení o výběru dodavatele bylo odesláno vítězi dne 10. 1. 2023. V tuto chvíli běží 15denní zákonná lhůta pro podání připomínek a zároveň začnou probíhat jednání vedoucí k podpisu smlouvy.  Pokud ve zmíněné době nedojdou oficiální připomínky, tak věříme, že bezprostředně po uplynutí této doby proběhne podpis smlouvy a předání areálu vítězné stavební společnosti.

Demoliční společnost AWT rekultivace v areálu bývalého vepřína v Letech u Písku ukončila demoliční práce a 15. 1. 2023 dojde k formálnímu předání areálu Muzeu romské kultury.

V současné chvíli je vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, Lety u Písku – vnitřní a venkovní expozice. Předpokládané datum ukončení veřejné zakázky je prozatím 23. 1. V případě dotazů ze strany dodavatelských firem je možné, že se tento termín bude muset prodloužit.

Více informací najdete na webových stránkách – https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00033578

Venkovní expozice má poukazovat také na historii místa po II. světové válce. Nedílnou součástí této historie je právě i vepřín, který byl na místě postaven v 70. letech 20. století. Proto došlo k zachování objektů 2 torz haly č. 8.

Vepřín, který byl v provozu od 70. let 20. století až do jara 2018, byl postaven na území bývalého tzv. kárného pracovního tábora a posléze tzv. sběrného tábora pro dospělé a zdravé muže, kteří nemohli prokázat legální zdroj obživy. Od srpna 1942 se stal tábor v Letech u Písku (a jeho obdoba v Hodoníně u Kunštátu) tzv. cikánským táborem, v němž na rozdíl od předchozích dvou typů zařízení byly vězněny také ženy a děti, lidé nemocní apod. Fakticky fungoval coby tábor koncentrační. Tzv. cikánským táborem I – Lety prošlo 1309 osob, z nichž nejméně 326 zde zahynulo. Většinu obětí tvořily děti. Po hromadných transportech mužů, žen i dětí na téměř jistou smrt do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau byly budovy tábora v roce 1943 srovnány se zemí a spáleny. 

V blízkosti letského nouzového hřbitova obětí (cca 300 m od místa tábora) byl v roce 1995 umístěn památník a celé místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou (KP), jež byla v roce 2012 Památníkem Lidice upravena, byl vystavěn amfiteátr, replika vězeňské ubikace, parkoviště a naučná stezka. Od roku 2018 je správcem KP Lety Muzeum romské kultury.

Po vykoupení vepřína státem v roce 2018 bylo muzeum pověřeno svým zřizovatelem vepřín zbourat a na jeho místě za podpory fondů EHP vybudovat nový památník: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Ten se stane důstojnou připomínkou a uctěním památky obětí a zároveň by měl uchovávat a připomínat tragický příběh tábora v Letech. Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová doplňuje, že „památník musí také vzdělávat a informovat o tom, co je součástí českých dějin 20. století, totiž o tom, co a jak se zde Romům a Sintům přihodilo, jaké to mělo kořeny a souvislosti, co se dělo dál. A také třeba podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití.

Pro více informací kontaktujte tiskovou mluvčí Karolinu Spielmannovou na media@rommuz.cz, tel. 775 407 065.